Sjukhusanknuten rehabilitering i hemmet efter stroke- Kalix närsjukvårdsområde

Seminarium: Sjukhusanknuten rehabilitering i hemmet efter stroke- Kalix närsjukvårdsområde

Tema: Nära vård

Genom införandet av detta arbetssätt får patienten sin rehabilitering koordinerad från sjukhuset och utförd i hemmet. Patienten kan i och med detta skrivas ut tidigare från sjukhus till en miljö som är stimulerande och motiverande för rehabilitering. Förändringsarbetet som utgår från Kalix sjukhus visar på hur hälso-och sjukvården kan överföras från sjukhus till hemmet. De åtgärder som erbjuds utgår från individen, frågan ”vad är viktigt för dig” bidrar till ökad delaktighet för patient och närstående.


Föreläsare: Mona-Lis Sundling (Region Norrbotten) och Britt-Marie Esperi Kandelin (Region Norrbotten)