Små barn som inte äter – Samverkansprojekt

Seminarium: Små barn som inte äter – Samverkansprojekt

Tema: Nära vård

Barn som inte äter påverkar familjens vardagfungerande och medför stor oro för i första hand föräldrarna men även för vårdpersonal. Tidigare upplevde föräldrar en otydlighet gällande vilken verksamhet som hade ansvaret för barnets vård. Med syfte att utveckla vården för dessa barn utifrån familjernas behov har ett förbättringsarbete/utvecklingsarbete genomförts i samverkan mellan, barnhälsovården, barnmedicinska mottagningarna, barnkliniken och rehabiliteringscentrum i Region Jönköpings län.


Föreläsare: Marie Golsäter (Region Jönköpings Län), Pernilla Wennerholm Hedén (Region Jönköpings Län), Julie Thorvaldsson (Region Jönköpings Län) och Annika Lind (Region Jönköpings Län)