Smeden – En plats för alla

Seminarium: Smeden – En plats för alla

Tema: Samverkan med civilsamhälle

Husqvarna FF är en av Smålands största ungdomsföreningar. Inom organisationen finns barn och ungdomslag från 6 år och är en del av svensk handikappidrott. Föreningen äger ett aktivitetshus, Smeden, som finns i Huskvarna. Huset arbetar med 4 hörnstenar. Integration, kultur och bildning, fritidsverksamhet samt föreningskunskap. Smeden samarbetar med olika föreningar och offentliga organisationer för att främja hälsa och utveckla en gemensam värderingsgrund i samhället.


Föreläsare: Joakim Edvinsson (Region Jönköpings län)