Storytelling – ett vertyg för att dela med sig av sin erfarenhet som patient eller närstående

Seminarium: Storytelling – ett vertyg för att dela med sig av sin erfarenhet som patient eller närstående

Tema: Nära vård

Personer med erfarenhet av vård tränas i att berätta sin berättelse på ett lyssnarvänligt sätt. En viktig målgrupp för att träna detta är personer som ingår i Levande bibliotek och är Peers (Personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa). I samarbete med teaterregissör Hans Sjöberg, Göteborg växer berättelserna fram. Berättelserna erbjuds sedan till verksamheter inom hälso- och sjukvården. Patrik Blomqvist, instruktör/patientstödjare och Louise Nordlund-Johansson, samordnare för Hälsocafé, berättar om arbetet bakom storytelling.


Föreläsare: Instruktör Patrik Blomqvist och Louise Nordlund Johansson, samordnare Hälsocafé (Region Jönköpings län)