Tidiga och individanpassade insatser för patienter med stress och utmattning

Seminarium: Tidiga och individanpassade insatser för patienter med stress och utmattning

Tema: Hälsa

Den psykiska ohälsan ökar i vårt samhälle. På Bankeryds vårdcentral är stress- och utmattningsbesvär den största diagnosgrupp sjukskrivna och den vanligaste orsaken till långvarig sjukskrivning. Genom att fånga individer med stressproblematik i tidigt stadie kan insatser sättas in tidigt och individanpassas. Detta till syfte att korta ner och minska antalet heltids- och långtidssjukskrivna för stressrelaterad ohälsa.


Föreläsare: Jacqueline Gustafsson (Vårdcentralerna Bra Liv, Region Jönköpings län) och Gunilla Magnusson (Vårdcentralerna Bra Liv, Region Jönköpings län)