Tillsammans gör vi omställningen till nära vård

Seminarium: Tillsammans gör vi omställningen till nära vård

Tema: Nära vård


Föreläsare: Anette Nilsson (Region Jönköping och SKR), Malin Skreding Hallgren (Region Jönköpings län) och Lisbeth Löpare Johansson (SKR)