Tillsammans skapar vi hälsa för livet

Seminarium: Tillsammans skapar vi hälsa för livet

Tema: Hälsa

Hälsa är att i glädje vara upptagen av sina livsuppgifter! Ta del av en pågående utvecklingsresa där invånarnas behov av stöd för sin hälsa är i fokus. Hälsa för livet är ett uppdrag som greppar såväl digitala stöd som fysiska mötesplatser. Under ett samtal får ni höra mer om koncept som är under spridning i länet. Bland annat hälsocafé, hälsoskolor med nyanlända och digitala invånartjänster via 1177. Jesper, Sven-Åke och Louise samtalar om nuläget och vad som väntar runt hörnet.


Föreläsare: Jesper Ekberg (Region Jönköpings län), Sven-Åke Svensson (Region Jönköpings län) och Louise Nordlund Johansson (Region Jönköpings län)