Prediktion av Covid 19, sjukdomsfall och avlidna

Seminarium: Prediktion av Covid 19, sjukdomsfall och avlidna

Tema: Digitala lösningar

I det här seminariet får du kunskap om hur man kan arbeta med analyser av den pågående pandemin Covid 19 i Region Jönköpings län.


Föreläsare: Dennis Nordvall (Region Jönköpings län)