Trestegssamtal efter suicidförsök

Seminarium: Trestegssamtal efter suicidförsök

Tema: Hälsa

En samtalsmetod för att hjälpa patienter att påbörja sin bearbetningsprocess i slutenvården efter ett suicidförsök. Trestegssamtal innehåller samtal om dagen före, samma dag och dagen efter suicidförsöket. Vi erbjuder också anhörigsamtal och besök på platsen där suicidförsöket utfördes.


Föreläsare: Hilma Skälemark Brodd (Region Jönköpings län) och Anneli Huhtimo (Region Jönköpings län)