Webbstöd för processorienterat arbetssätt

Seminarium: Webbstöd för processorienterat arbetssätt

Tema: Hållbart arbetsliv


Föreläsare: Anna Larsson (Region Jönköpings län) och Pernilla Söderberg (Region Jönköpings län)