Wetterhälsan Digi/fysisk vårdcentral – Framtiden är här!

Seminarium: Wetterhälsan Digi/fysisk vårdcentral – Framtiden är här!

Tema: Digitala lösningar

Sofia Rahm, distriktssköterska från Wetterhälsan berättar om projektet med Doctrin Flow och Region Jönköping som förändrade arbetssättet på vårdcentralen. Nu finns Wetterhälsan även i patientens mobil. Det innebär att patienten genom att logga in med Bank-ID kan berätta om sina besvär, farhågor och förhoppningar i en säker IT-plattform. Patienten kan därmed få hjälp direkt i mobilen av rätt vårdgivare. Självklart bokas ett fysiskt besök, även det via plattformen, om behov finns.


Föreläsare: Sofia Rahm (Wetterhälsan Vårdval)