Talare

Carl Tenvert

Bitr. Sjukvårdsdirektör Kirurgisk vård,
Region Jönköpings län

Emma Spak

Sektionschef,
Sveriges Kommuner och Regioner

Jane Ydman

Regiondirektör,
Region Jönköpings län

Mats Bojestig

Hälso- och sjukvårdsdirektör,
Region Jönköpings län

Rachel de Basso

Ordförande, nämnden folkhälsa sjukvård,
Region Jönköpings län

Programledare