Talare

Cecilia Melder

Teol. Dr. i religionspsykologi,
Enskilda Högskolan Stockholm

Dan Eriksson

Verksamhetschef Ortopedkliniken,
Oskarshamns sjukhus

Elin Ekblom Bak

Docent i Idrottsvetenskap,
Gymnastik- och idrottshögskolan

Jan Haak

Cancerpatient och inspiratör

Mats Bojestig

Hälso- och sjukvårdsdirektör,
Region Jönköpings län

Rachel de Basso

Ordförande, nämnden folkhälsa sjukvård,
Region Jönköpings län