Talare

Carl Tenvert

Bitr. Sjukvårdsdirektör Kirurgisk vård,
Region Jönköpings län

Derek Feeley

Verkställande direktör,
Institute for Healthcare Improvement

Emma Spak

Sektionschef,
Sveriges Kommuner och Regioner

Mats Bojestig

Hälso- och sjukvårdsdirektör,
Region Jönköpings län

Rachel de Basso

Ordförande, nämnden folkhälsa sjukvård,
Region Jönköpings län