Agneta Jansmyr

Agneta Jansmyr

Regiondirektör, Region Jönköpings län

Agneta Jansmyr är regiondirektör i Region Jönköpings län med ansvar för hälso- och sjukvård samt regional utveckling för 360 000 invånare i Jönköping län.

Agneta Jansmyr har sedan 2008 arbetat som landstingsdirektör och de senaste fyra åren som regiondirektör. Hon har lett och medverkat i många kvalitets- och utvecklingsprogram och har också flera nationella uppdrag, bland annat ordförande i ledningsfunktionen för kvalitetsregister. Hon har också utsetts till en av fem viktigaste kvinnorna i välfärden.