Anna Nergårdh

Anna Nergårdh

Särskild utredare, Regeringskansliet

Anna Nergårdh, är regeringens särskilda utredare och leder utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (2017:01). Anna Nergårdh har en bakgrund som specialist i internmedicin och kardiologi, och har de senaste 10 åren arbetat med styrning- och ledningsfrågor inom olika delar av svensk hälso- och sjukvård; som verksamhetschef, chefläkare på akutsjukhus, biträdande landstingsdirektör i Stockholm, och också deltagit i olika typer av nationella arbeten. Hon är även ledamot i Socialstyrelsens styrelse. Läs mer om utredningen och dess arbete på hemsidan: www.sou.gov.se/godochnaravard


Föreläsning: Hur ställer vi om till Nära vård?