Anna Nergårdh

Anna Nergårdh

Särskild utredare, Regeringskansliet

Om vi ska fortsätta att utveckla kvalitén i hälso- och sjukvården, möta framtidens utmaningar så som den demografiska utvecklingen och öka förtroendet för hälso- och sjukvården samtidigt som skattemedel används ansvarsfullt och hållbart krävs ett strategiskt och målmedvetet arbete. En viktig del är att ställa om från traditionellt mer sjukhusfokuserade arbetssätt till en mer nära vård och en stark primärvård. Vad krävs för en nationellt samordnad förändring, vilka utmaningar finns och hur ska det fortsatta förändringsarbetet ske? Anna Nergårdh, är regeringens särskilda utredare och leder utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (2017:01). Anna Nergårdh har en bakgrund som specialist i internmedicin och kardiologi, och har de senaste 10 åren arbetat med styrning- och ledningsfrågor inom olika delar av svensk hälso- och sjukvård; som verksamhetschef, chefläkare på akutsjukhus, biträdande landstingsdirektör i Stockholm, och också deltagit i olika typer av nationella arbeten. Hon är även ledamot i Socialstyrelsens styrelse. Läs mer om utredningen och dess arbete på hemsidan: www.sou.gov.se/godochnaravard