Annica Öhrn

Annica Öhrn

Moderator, Region Östergötland

Annica Öhrn är biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör och chef för hälso- och sjukvårdsenheten på ledningsstaben i Region Östergötland. Hon har medverkat i ett stort antal utvecklingsprojekt såväl nationellt som regionalt.
Annica är disputerad och har sitt fokus på forskning kring patientsäkerhet.