Carl Tenvert

Carl Tenvert

Bitr. Sjukvårdsdirektör Kirurgisk vård, Region Jönköpings län

Startade 2002 som sjuksköterska på geriatrisk avdelning med ffa strokepatienter.

Har alltid funderat över hur jag kan göra det bättre för fler patienter, jobbade aktivt med processer och startade banan som ledare inom vården 2006, då som sektionsledare. Har sedan dess haft flera tjänster som ledare, vårdenhetschef, biträdande verksamhetschef samt verksamhetschef. Mitt mål har alltid varit att göra mig själv överflödig. Det innebär att arbeta för system som upprätthålls av funktioner i medarbetargruppen och utvecklas autonomt.

2012 började jag utbildningen ”Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd”. Detta resulterade i en masteruppsatts 2016 med titeln ”Ökad tillgänglighet med multipla interventioner: -Identifiering av motivationsfaktorer i ett förbättringsarbete utifrån self-determination theory”.

Jämlik vård har alltid varit viktigt för mig, men frågan är vad jämlik betyder. Att alla har tillgång till vården ser jag som en grundläggande faktor. Detta innebär att frågan kring tillgänglighet har varit central i mitt arbete. I januari 2019 fick jag frågan om att leda ett införande av KPS (kapacitets- och produktionsstyrning) i hela kirurgisk vård. Detta innebär 7 olika specialiteter på tre sjukhus och med 15 kliniker. Det är en spännande resa som tar ett helhetsgrepp över både operation och mottagningar. KPS är dock inte bara tillgänglighet, KPS är en grundsten i arbetet med en bättre arbetsmiljö.


Föreläsning: Samskapande och struktur ger kraft och energi