Cecilia Melder

Cecilia Melder

Teol. Dr. i religionspsykologi, Enskilda Högskolan Stockholm

Teol. Dr. i religionspsykologi med inriktning existentiell folkhälsa, arbetar som universitetslektor vid Uppsala universitet och THS. Cecilia studerar den existentiella hälsodimensionens betydelse för självskattad hälsa och hur denna dimension kan stärkas för att bli en resurs i hälso- och sjukvård. Tidigare har Cecilia bland annat arbetat inom kommun och landsting. Idag arbetar hon med att utveckla existentiella hälsofrämjande insatser för olika grupper och studerar hur dessa påverkar självskattad hälsa och livskvalitet.