Derek Feeley

Derek Feeley

Verkställande direktör, Institute for Healthcare Improvement

Derek Feeley tillträdde som vice verkställande direktör för IHI i september 2013 och blev VD i januari 2016. Hans arbetar internationellt med målet att leverera IHI: s uppdrag att förbättra hälso- och sjukvård över hela världen. Från novemeber 2010, innan han tillträdde sin nuvarande roll, var Derek Feeley generaldirektör för National Health Service (NHS) i Skottland. I januari 2011 utvidgades rollen till att omfatta hälso- och sjukvård. Han var huvudrådgivare till skotska regeringen inom hälso- och sjukvårdsfrågor och där han arbetade enligt NHS-styrelsens riktlinjer för att säkerställa leverans av hälsovård av hög kvalitet. Derek Feeley har en varierad bakgrund från sina trettio år inom offentlig verksamhet. Mellan åren 2002 till 2004 var han förste sekreterare för Skottlands regeringschef. Därefter fortsatte han med arbetet att utveckla en ram för serviceutformning i NHS. 2005-2006 var  Derek i USA som Harkness/Health Foundation Fellow i hälso-och sjukvårdspolitiken och arbetade med Kaiser Permanente och Veterans Health Administration. När han återvände till Skotland blev han vald till direktör för hälso- och sjukvårdspolitiken. I den rollen var han ansvarig för att ge den skotska regeringen råd om alla kvalitetsfrågor inom hälso- och sjukvård, inklusive patientsäkerhet, och han var också ledande i arbetet med informationsteknik inom hälso- och sjukvården i SKotland.