Derek Feeley

Derek Feeley

Verkställande Direktör, IHI

Derek Feeley ät verkställande direktör för Institute for Healthcare Improvement (IHI), Boston, USA. Mellan 2013 och 2015 var han vice VD, med ansvar för att driva IHI:s strategi inom fem fokusområden: Förbättringsförmåga; Person- och familjecentrerad vård; Patientsäkerhet; Kvalitet, kostnad och värde; och Triple Aim.
Derek Feeley var tidigare generaldirektör för NHS, Skottland och rådgivare åt den skotska regeringen inom utvecklingen av den skotska hälso- och sjukvården.


Föreläsning: People make....it happen