Ejja Häman Aktell

Ejja Häman Aktell

Chef äldreomsorgen, Skellefteå kommun

Ejja har gått från en nationell satsningen Bättre liv för sjuka äldre till Skellefteå kommun med ett koncept för storskalig förändring i komplexa system där hon leder med visionen; Leva livet bäst möjligt och Jag vill klara mig själv. Ejja har i sitt ledarskap tydliggjort individens livsresa i verksamheten, kombinerat med förbättringskunskap och arenor för lärande för sina medarbetare.