Emma Spak

Emma Spak

Sektionschef, Sveriges Kommuner och Regioner

Emma Spak är sedan september förra året ny chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Emma Spak är en etablerad och inspirerande tankeledare inom svensk hälso- och sjukvård. Hon har mångårig ledarerfarenhet, engagemang som centralt förtroendevald i Läkarförbundet och Sveriges Yngre Läkares Förening. Hon har sakkunskap inom många ämnesområden, erfarenhet som disputerad forskare och läkare i primärvården. De senaste åren har Emma haft uppdrag på SKR som nationell samordnare för nära vård. Hälso- och sjukvårdssektionen vid SKR har ett brett ansvar för utvecklingen av hälso- och sjukvård på såväl regional som kommunal nivå. Sektionen ansvarar bland annat för frågor som rör somatisk vård, primärvård, psykiatri, missbruk och beroendevård, cancer, tandvård, läkemedel, smittskydd, tillgänglig vård, patientsäkerhet, forskning och e-hälsa.


Föreläsning: Framtidens vård och omsorg