Fredrik Modéus

Fredrik Modéus

Biskop, Växjö stift, Svenska kyrkan

Fredrik Modéus är biskop i Växjö stift sedan 2015. Han är mycket engagerad i frågor kring samhälls- och verksamhetsutveckling och har ett särskilt intresse för existentiell hälsa.


Föreläsning: Existentiell hälsa i coronavirusets tid