Göran Henriks

Göran Henriks

Utvecklingsdirektör, Region Jönköpings län

Utvecklingsdirektör i Region Jönköpings län och chef för dess utvecklingsenhet Qulturum. Göran har bidragit till nya idéer i dagens ledarskaps- och managementteorier och är en uppskattad föredragshållare. Han är en av de mer tongivande nyskaparna i svensk hälso- och sjukvård idag.


Föreläsning: Samskapande - Kraft för framtid