Jesper Ekberg

Jesper Ekberg

Folhälsochef, Region Jönköpings län

Jesper Ekberg är folkhälsochef i Region Jönköpings län och har påbörjat ett nationellt uppdrag inom Strategi för hälsa på Sveriges kommuner och landsting. Han har erfarenhet av att leda och utveckla befolkningsriktat hälsoarbete såväl lokalt som regionalt och nationellt.