Lisbeth Löpare Johansson

Lisbeth Löpare Johansson

Samordnare för Nära vård, Sveriges Kommuner och Regioner

Lisbeth Löpare Johansson är utvecklingsdirektören från Region Norrbotten som nu är ledig för att ta sig an uppdraget som samordnare för Nära vård på Sveriges kommuner och regioner.

Hon har arbetat med utvecklingfrågor inom hälso- och sjukvården under större delen av sitt yrkesliv och har en gedigen ledarerfarenhet från bland annat uppdrag som primärvårdschef, kvalitet-och utvecklingschef, vårdstrategisk chef och som vice förbundsordförande för Vårdförbundet. Den som känner Lisbeth vet att hon brinner för den personcentrerade vården.

Som SKR:s samordnare för Nära vård ska hon stötta kommunernas och regionernas arbete med omställningen till en personcentrerad, hälsofrämjande och närmare vård.

 

Föredrag: https://utvecklingskraft.com/aktivitet/nara-vard/

 

 


Föreläsning: