Malin Skreding Hallgren

Malin Skreding Hallgren

Utvecklingsledare, Region Jönköpings län

Malin Skreding Hallgren arbetar som utvecklingsledare på Qulturum sedan 2008, främst med utvecklingsarbete inom områdena kommunikation, bemötande och jämlik verksamhet. Hennes yrkesbakgrund är journalist, bland annat som redaktör för personaltidningen för Region Jönköpings län (dåvarande Landstinget) samt på TV4:s tidigare lokalredaktion i Jönköping.


Föreläsning: