Mats Bojestig

Mats Bojestig

Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Jönköpings län

Hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län och Ordförande Nationell Samverkansgrupp för Kunskapsstyrning (NSK). Mats har medverkat i ett stort antal utvecklingsprojekt och leder flera lärande nätverk i Qulturums regi i kliniska förbättringar och utvecklingsarbeten kring nationella kvalitetsregister.


Föreläsning: Samskapande - Kraft för framtid