Rachel de Basso

Rachel de Basso

Ordförande, nämnden folkhälsa sjukvård, Region Jönköpings län

Socialdemokratiskt regionråd och ordförande för nämnden för folkhälsa och sjukvård i Region Jönköpings län. Rachel är disputerad biomedicinsk analytiker och har en bakgrund som universitetslektor och ämnesföreträdare inom biomedicinsk laboratoriemedicin inrikting klinisk fysiologi vid Hälsohögskolan i Jönköping.


Föreläsning: Välkommen till Utvecklingskraft 2020