Träffa Levande bibliotek!

Medlemmarna i Levande bibliotek är viktiga resurser för att vi ska kunna utveckla hälso- och sjukvården. Under Utvecklingskraft har du möjligheten att prata mer med några av medlemmarna och få reda på hur du kan engagera patienten ännu tydligare i ditt arbete. Region Jönköpings län startade upp Levande bibliotek 2016 och nu finns ca 50 medlemmar med olika bakgrund och kompetenser som kan lånas ut till olika sammanhang. Under konferensen kommer de att bära blå knappar med texten Levande bibliotek och du hittar våra Levande biblioteksböcker i utställningsytan Hälsocafé.

Mer om Levande bibliotek: http://plus.rjl.se/index.jsf?nodeId=44778&nodeType=13