Utställningsytor

Verklighetsbaserad riskanalys med hjälp av simulering

Metodikum, Region Jönköpings län

Magnus Berndtzon

Yrke: Vårdadministratör

Medicin- och geriatrikkliniken Eksjö, Region Jönköpings län

Madeleine Idh och Sofie Zachrisson

Dietisternas Riksförbund

Dietisternas Riksförbund

Nadia Andersson och Emma Nisukangas

HFS

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Sofia Dahlin

Idéer som utvecklar vården. . . så här gör du

VISAM Arena

Rebecka Jonsson och Emma Grundström

Qulturum

Qulturum, Region Jönköpings län

Louise Nordlund Johansson och Martina Boström

Använd 1177 Vårdguiden i mötet med patienten

Region Jönköpings län

Marie Goldstrand, Marcus Larsson, Caroline Zinkell och Sanna Jantorp

Oskar – Virtuell tjänstedesign för personcentrerad vård

Region Kalmar

Stefan Bragsjö

Patientkontrakt i praktiken. Här delar vi erfarenheter och tankar om patientkontraktets fyra olika delar.

Qulturum, Region Jönköpings län

Magdalena Fritzon

Vi är till för alla

Sektion Folkhälsa, Region Jönköpings län

Håkan Carlsson

Hälsocafè

Qulturum, Region Jönköpings län

AnnMargret Kvarnefors och Patrik Blomqvist

Centre for Co-production – ny mötesplats för samskapande mellan medborgare, personal och forskare

Jönköping University

Sofie Rotstedt

ESTHER – personcentrerad vård i hela vårdkedja, båda dagarna

Nässjö kommun, Vetlanda kommun och Region Jönköpings län

Anita Rusveska, Samida Garibovic och Johan Thuresson

Rena händer och rätt använd antibiotika räddar liv!

Region Jönköpings län

Per-Olof Svensson, Anders Lägermo och Karoline Johansson