Utvecklingskraft antar digital form – kostnadsfri och öppen på webben

Till följd av rådande coronapandemi kommer vi i år att ändra arrangemanget av Utvecklingskraft. Programgruppen har tagit beslut om att omforma konferensen och göra den helt digital vilket blir både spännande och utvecklande i situationen som råder. Utvecklingskraft kommer således inte att äga rum på Elmia, istället kommer huvudprogrammet att livestreamas från Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum och du kommer att kunna ta del av innehållet på konferensens webbplats. I huvudsak kommer programmet att se ut som det gör i dagsläget och programpunkterna från huvudprogrammet kommer att starta på utsatt tid. Huvudtalarnas föreläsningar kommer inte att spelas in och publiceras, om inte föreläsaren själv efterfrågar det.

Avgifter och deltagarregistrering

I och med omställningen kommer vi inte att ta ut någon deltagaravgift utan konferensen blir helt kostnadsfri. Det krävs heller ingen föranmälan för att ta del av föreläsningarna och postrarna. Vår målsättning är att så många som möjligt ska kunna ta del av innehållet trots rådande situation, utan att det påverkar arbetssituationen för mycket.

Valbara seminarier

Alla som skulle presenterat ett förbättringsarbete i seminarieform har blivit informerade om omställningen via kontaktpersonen för respektive seminarium. Seminarierna kommer att spelas in på förhand och publiceras på den här webbplatsen 26 maj 2020. Alla seminarier kommer att vara publika fram till årsskiftet 20/21. Vi har redan fått ett stort positivt gensvar och hoppas att så många som möjligt vill bidra med sin föreläsning i digital form.

Mer information och tips på hur du kan spela in din föreläsning hittar du här: Spela in presentation

Posterutställningen

Vi kommer även i år att ha en stor posterutställning som även den kommer att bli digital. Du som deltagare kan i lugn och ro titta på alla postrar och även de kommer att finnas på webbplatsen till årsskiftet 20/21. I och med detta kräver vi inte att det skickas in ett underlag för postern utan man skickar den färdiga postern i pdf-format till utvecklingskraft@rjl.se.

Sista dag att skicka in postern är 15 maj.

Varför väljer vi att göra konferensen digital?

Pågående situation i Sveriges hälso- och sjukvård samt omsorg omöjliggör att vi kan arrangera en konferens som kräver fysiskt deltagande på grund av flera anledningar, bland annat att vi varken vill eller kan ta resurser från vården i onödan. Vi vill inte att konferensen ska vara en potentiell källa till smittspridning inom vården. Men vi anser att konferensen har ett väldigt viktigt syfte och vi vill möjliggöra för så många som möjligt att del av och delge sina förbättringar till andra.