Workshop 3 – Skapa innovativa färdigheter i det vardagliga arbetet: erfarenheter från LearnOvation i primärvården

Workshop 3 – Skapa innovativa färdigheter i det vardagliga arbetet: erfarenheter från LearnOvation i primärvården

Tema: Innovation

Länk för att delta i workshop kommer att läggas ut HÄR en timme innan start. Säkerställ att tekniken är säkrad och att du som deltagare är redo klockan 13:00, du har möjlighet att logga in från kl.12:30.

LearnOvation är ett ledarskapsprogram som syftar till att öka innovationskraften i primärvården. En bärande del har varit att introducera teorier och öva på beteenden som både prövar nya arbetssätt (explore) och kontrollerar att verksamheten fullföljer sina åtaganden (exploit). Målet med workshop är sprida erfarenheterna, genom att presentera den teoretiska grunden för att få till innovation i vardagen och praktiskt pröva på några av de övningar som användes.

När du ansluter, skriv in namn, både för och efternamn samt din arbetsplats (Mottagning, region etc.)
För att delta behöver du sitta vid en egen dator och du behöver också ha tillgång till en webbkamera och gärna ett headset.

Vid teknisk support, kontakta annika.o.connor@rjl.se


Föreläsare: Sofia Kjellström (Jönköping University), Gunilla Avby (Stockholms universitet), Karin Kanon (Bräcke diakoni) och Daniel Brandon (Region Jönköpings Län)