Workshop 4 – Lärande kring att utveckla patientkontrakt i praktiken med invånare

Workshop 4 – Lärande kring att utveckla patientkontrakt i praktiken med invånare

Tema: Hälsa

Länk för att delta i workshop kommer att läggas ut HÄR en timme innan start. Säkerställ att tekniken är säkrad och att du som deltagare är redo klockan 13:00, du har möjlighet att logga in från kl.12:30. Denna workshop kommer att spelas in.

Hur kan vi sprida patientkontrakt till invånare? Hur kan vi träna personer med kronisk sjukdom att leva ett så bra liv som möjligt och ha ett partnerskap med vården? Hur kan vi fördjupa förståelsen för behov och förmågor hos patienter/invånare och utveckla involveringsstrategier/samverkansformer tillsammans med regionerna? Låt dessa frågor guida oss i denna workshop där vi lär praktiskt tillsammans.

När du ansluter, skriv in namn, både för och efternamn samt din arbetsplats (Mottagning, region etc.)
För att delta behöver du sitta vid en egen dator och du behöver också ha tillgång till en webbkamera och gärna ett headset.

Workshopen kommer bl a att innehålla gruppsamtal kring tre frågeställningar. Se gärna till att du har dessa frågor tillgängliga när workshopen börjar, t ex genom att skriva ut bifogad fil alternativt ta kort på frågorna.

Länk till frågor

Mer information om patientkontrakt (Sveriges Kommuner och Regioner)

Film om några av verksamheternas förbättringsarbeten om patientkontrakt i Region Jönköpings län.

Vid teknisk support, kontakta karin.borrisson@rjl.se


Föreläsare: Maria Johansson (Region Jönköpings län), Henrik Ånfors (Region Jönköpings län) Magdalena Fritzon (Region Jönköpings län), Elsa Ask (invånarrepresentant), Karin Althén (invånarrepresentant) och Hariz Dedic (invånarrepresentant)