Workshop 1 – Så kan du använda Tjänstedesign i ditt förbättringsarbete

Workshop 1 – Så kan du använda Tjänstedesign i ditt förbättringsarbete

Tema: Digitala lösningar

Länk för att delta i workshop kommer att läggas ut HÄR en timme innan start. Säkerställ att tekniken är säkrad och att du som deltagare är redo klockan 13:15, du har möjlighet att logga in från kl.12:45.

I metoden tjänstedesign lägger vi stor betoning på patienten som användare av den vård och de tjänster som finns att tillgå. Utgångspunkten är patientens berättelse och patientens behov som ligger till grund för förbättringsarbetet. Vi skapar vård tillsammans med medborgare, i stället för att skapa vård för medborgaren.

När du ansluter, skriv in namn, både för och efternamn samt din arbetsplats (Mottagning, region etc.)
För att delta behöver du sitta vid en egen dator och du behöver också ha tillgång till en webbkamera och gärna ett headset.

I workshopen kommer du att få arbeta i grupp och i gruppen kommer ni att använda mallen för en tjänsteresa. Skriv därför ut övningen och mallen innan workshopen startar.
Länk till mall Övning och mall tjänsteresa

 

Vid teknisk support, kontakta annika.o.connor@rjl.se


Föreläsare: Agneta Levin (Region Jönköping) och Sven-Åke Svensson (Region Jönköping)